Sesja nr 45


Z dnia 6 czerwca 2018 r. Uchwały nr od 782  do 807.


POBIERZ protokół z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (format PDF; rozmiar: 565 KB)Uchwała Rady Miejskiej nr:


782/VII/45/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.


783/VII/45/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.


784/VII/45/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.


785/VII/45/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.


786/VII/45/2018 sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Konstancin-Jeziorna.


787/VII/45/2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin–Jeziorna za rok 2017.


788/VII/45/2018 w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych.
gminy Konstancin-Jeziorna.


789/VII/45/2018 w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna.


790/VII/45/2018 w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna.


791/VII/45/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 98/7 z obrębu 03-12 i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.


792/VII/45/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 120/1 i 118/3 z obrębu 0005 Czernidła, gmina Konstancin-Jeziorna.


793/VII/45/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14, 92/18, 96/18, 117/6 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.


794/VII/45/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 70/24 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.


795/VII/45/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 9/15 i 53 z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.


796/VII/45/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14 i 92/18 z obrębu 0010 Kawęczynek- Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.


797/VII/45/2018 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 148/12 z obrębu 00-04.


798/VII/45/2018 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czarnów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 24/17, 20/61, 171/78, 20/51, 20/52 z obrębu 0004 Czarnów.


799/VII/45/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Od Lasu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 1/5 z obrębu 03-23.


800/VII/45/2018 w sprawie wyrażenia przez Gminę Konstancin-Jeziorna zgody na zawarcie pomiędzy Spółką "Jar-Pol" J. i R. Buraczek Spółka Jawna a PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o. o. umowy cesji praw i obowiązków wynikających z zwartych umów dzierżawy.


801/VII/45/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.


802/VII/45/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5.


803/VII/45/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 271/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna.


804/VII/45/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.


805/VII/45/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/10, 137/11, 138/2, 138/3, 140/5 z obrębu 00-04.


806/VII/45/2018 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie interpretacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice.


807/VII/45/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 78/2018).

 


Poniżej do pobrania uchwały podjęte na 45. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 26,6 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-06-06
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-12
Data aktualizacji: 2018-09-07
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna