Sesja nr 43


Z dnia 21 marca 2018 r. Uchwały nr od 730  do 763.


Uchwała Rady Miejskiej nr:


730/VII/43/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.


731/VII/43/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.


732/VII/43/2018 w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze.


733/VII/43/2018 w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


734/VII/43/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.


735/VII/43/2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Bielawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 943/7 oraz część działki ewidencyjnej nr 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, nazwy „Rodziny Rossmannów".


736/VII/43/2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Czarnowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 148/5 z obrębu 0004 Czarnów, nazwy „Magiczna".


737/VII/43/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 96 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna.


738/VII/43/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1600 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewidencyjny 288/3 w obrębie 0009 Kawęczyn, położonej we wsi Kawęczyn gmina Konstancin-Jeziorna.


739/VII/43/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.


740/VII/43/2018 w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna a Gminą Piaseczno oraz Nextbike Polska S.A. w celu realizacji wspólnego działania dotyczącego kompatybilności systemów Konstancińskiego Roweru Miejskiego i Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego.


741/VII/43/2018 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierszek.


742/VII/43/2018 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borowina.


743/VII/43/2018 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Opacz.


744/VII/43/2018 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęg.


745/VII/43/2018 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Okrzewska.


746/VII/43/2018 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Habdzin.


747/VII/43/2018 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gassy.


748/VII/43/2018 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parcela.


749/VII/43/2018 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych.


750/VII/43/2018 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 205/11, 206/9 i 206/11 z obrębu 0004 Czarnów.


751/VII/43/2018 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku.


752/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 5/2018).


753/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 15/2018).


754/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 26/2018).


755/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 41/2018).


756/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 42/2018).


757/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 43/2018).


758/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 37/2018).


759/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 616/2017).


760/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 4/2018).


761/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 16/2018).


762/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 27/2018).


763/VII/43/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 44/2018).


Poniżej do pobrania uchwały podjęte na 43. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 30,9 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-03-21
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-03-23
Data aktualizacji: 2018-05-14
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna