Sesja nr 37


Z dnia 6 września 2017 r. Uchwały nr od 551  do 612.

POBIERZ protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (format PDF; rozmiar: 476 KB)


Uchwała Rady Miejskiej nr:

551/VII/37/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.


552/VII/37/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.


553/VII/37/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 304/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia.


554/VII/37/2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciszyca.


555/VII/37/2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czernidła.


 556/VII/37/2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębówka.


557/VII/37/2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Oborska.


558/VII/37/2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczyn.


559/VII/37/2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obórki.


560/VII/37/2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Okrzeszyn.


561/VII/37/2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaski.


562/VII/37/2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słomczyn.


563/VII/37/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Szkołę Podstawową nr 1 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego.


564/VII/37/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Szkołę Podstawową nr 2 im. Stefana Żeromskiego.


565/VII/37/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Szkołę Podstawową nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego.


566/VII/37/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Mejstera.


567/VII/37/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Szkołę Podstawową nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów "Krawiec" i NSZ "Mączyński".


568/VII/37/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja.


569/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 56 oraz odstąpienia od obowiązku przetargu.


570/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jaworskiego 21 A oraz odstąpienia od obowiązku przetargu.


571/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.


572/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/46 z obrębu 02-02.


573/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 644/4 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.


574/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 143/10 z obrębu 0002 Cieciszew, gmina Konstancin-Jeziorna.


575/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.


576/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 644/3 i 644/4 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.


577/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 943/7 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.


578/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 644/4 i 889/8 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.


579/VII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 164/6 z obrębu 0007 Gassy, gmina Konstancin-Jeziorna.


580/VII/37/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego


581/VII/37/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.


582/VII/37/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2.


583/VII/37/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1.


584/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 219/2017).


585/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 307/2017).


586/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 287/2017).


587/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 278/2017).


588/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 253/2017).


589/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 254/2017).


590/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 328/2017).


591/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 347/2017).


592/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 247/2017).


593/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 220/2017).


594/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 285/2017).


595/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 255/2017).


596/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z przedmiocie bezczynności Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 195/2017).


597/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 218/2017).


598/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 279/2017).


599/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 216/2017).


600/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 221/2017).


601/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 246/2017)


602/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 327/2017).


603/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 329/2017).


604/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 245/2017).


605/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 217/2017).


606/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 277/2017).


607/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 346/2017).


608/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 194/2017).


609/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 249/2017).


610/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 248/2017).


611/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 188/2017).


612/VII/37/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie bezczynności Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 204/2017).


Poniżej do pobrania uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 78,7 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-06-28
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-09-11
Data aktualizacji: 2017-11-16
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna