Decyzje

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 299/2017

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 23) stwierdzam nabycie przez gminę - miasto Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę Graniczną w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ewidencyjnym 03-27, oznaczonej jako działka nr ew. 81/3 o powierzchni 167 m2.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2832/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stwierdzam nabycie przez Gminę Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziorna oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 77 o pow. 0,0785 ha z obrębu 01-24 zajęta pod część ulicy Garbarskiej.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2831/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stwierdzam nabycie przez Gminę Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziorna oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67 o pow. 0,0513 ha z obrębu 01-14 zajęta pod część ulicy Piaskowej.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2659/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną („Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego „t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267,)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2658/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego („tj. Dz. U z 2013 r. poz. 267)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 476/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stwierdzam nabycie przez gminę-miasto Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę Graniczną w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ewidencyjnym 03-30, oznaczonej jako działka nr ew. 40/2 o powierzchni 76 m2.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 473/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stwierdzam nabycie przez gminę-miasto Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę Gorzowską w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ewidencyjnym 01-21, oznaczonej jako działka nr ew. 30/1 o powierzchni 86 m2.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 479/2015

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stwierdzam nabycie przez gminę-miasto Konstancin-Jeziorna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej - ulicę Graniczną w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ewidencyjnym 03-11, oznaczonej jako działka nr ew. 48/2 o powierzchni 934 m2.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna