Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (16.06.2014)

 

Na podstawie 20 ust. Uchwały Nr 87/VI/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie zmienionej uchwałą Nr 160/VI/17/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej zaprasza w dniu 16 czerwca 2014 r. na VIII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
4. Dyskusja nad przyszłymi działaniami podejmowanymi przez Młodzieżową Radę Miejską.
5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały o konkursie szkolnym „Nauczyciel na Szóstkę”.
6. Zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Wystąpienia mieszkańców.
9. Zakończenie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Andrzej Cieślawski,
2. Burmistrz Gminy, p. Kazimierz Jańczuk,
3. Radni Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

 

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej
Krystian Jachacy

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Krystian Jachacy
Data wytworzenia: 2014-06-06
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2014-06-06
Data aktualizacji: 2014-06-06
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna