VII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (11.04.2014)

Na podstawie 20 ust. Uchwały Nr 87/VI/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie zmienionej uchwałą Nr 160/VI/17/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej zaprasza w dniu 11 kwietnia 2014r. na VII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się o godz. 16.30 w Sali Posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
4. Dyskusja nad przyszłymi działaniami podejmowanymi przez Młodzieżową Radę Miejską w tej kadencji.
5. Informacja z postępu realizowanych inwestycji ważnych dla młodzieży na terenie gminy Konstancin-Jeziorna:
- Budowy skateparku wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie
- Budowy przedszkola oraz żłobka przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie
- Budowy przedszkola w Oborach
- Budowy sali gimnastycznej w Opaczy
6. Dyskusja na temat udziału Młodzieżowej Rady Miejskiej w przygotowaniu obchodów Dni Konstancina 2014 (14-15 czerwca br.).
7. Dyskusja nad organizacją gminnego konkursu „Nauczyciel na szóstkę”.
8. Zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Wystąpienia mieszkańców.
11. Zakończenie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Andrzej Cieślawski
2. Burmistrz Gminy, p. Kazimierz Jańczuk
3. Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury, p. Edyta Markiewicz – Brzozowska
4. Radni Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej
Krystian Jachacy

 

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Krystian Jachacy
Data wytworzenia: 2014-03-27
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2014-03-28
Data aktualizacji: 2014-05-09
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna