Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (18.10.2013)


Na podstawie 20 ust. Uchwały Nr 87/VI/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie zmienionej uchwałą Nr 160/VI/17/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej zaprasza w dniu 18 października 2013 r. na V sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
4. Przyjecie uchwały dot. wyboru nowego przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
5.Dyskusja nad wyborami uzupełniającymi do MRM.
6. Debata z udziałem Samorządów Uczniowskich szkół z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.
7. Zapytania radnych.
8.Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej
/-/ Krystian Jachacy

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Krystian Jachacy
Data wytworzenia: 2013-10-24
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2013-10-09
Data aktualizacji: 2013-10-09
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna