V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (10.05.2013)


Na podstawie § 20 ust. 2 uchwały nr 87/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011 r, w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie zmienionej uchwalą nr 160/VI/17/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej zaprasza w dniu 10 maja 2013 r. na V sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej o godz. 16.00 w Zespole Szkól nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
4. Ustalenie szczegółów udziału Młodzieżowej Rady Miejskiej w „Dniach Konstancina 2013”.
a) Przygotowanie merytoryczne materiałów na stoisko.
5. Przedstawienie i korekcja szczegółów związanych z „Turniejem Młodzieżowych Rad”.
6. Prezentacja pierwszych minut film „Konstancin oczami Młodzieży”.
a) Wybranie terminów kręcenia projektu.
7. Debata nad udziałem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gminnym Dniu Dziecka 2013r.
8 Zapytania radnych.
9 Zakończenie obrad.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kamil Syskowski
Data wytworzenia: 2013-04-30
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2013-04-30
Data aktualizacji: 2013-04-30
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna