III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (1.03.2013)


Na podstawie § 20 ust. 2 uchwały Nr 87/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r, w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie zmienionej uchwałą Nr 160/VI/17/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej zaprasza w dniu 1 marca 2013 r. na III sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej o godz. 16.00 w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie wniosku Prezydium w sprawie pozbawienia mandatu radnego Sebastiana Sobczyka.
4. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji radnego Sebastiana Sobczyka.
5. Przedstawienie propozycji i zatwierdzenie logotypu Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancina-Jeziornej;
1) podjęcie uchwały.
6. ‘’Konstancin oczami młodzieży ‘’ - dyskusja w sprawie przygotowania projektu filmowego
7. Dyskusja i propozycje dot. udziału Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dniach Konstancina 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) powołania zespołów problemowych :
zespół problemowy ds. komunikacji lokalnej - wyznaczenie zadań
zespół problemowy ds. sportu i kultury - wyznaczenie zadań
2) przyjęcia opinii z konsultacji społecznych ws. lokalizacji stacji rowerów Veturilo
9. Zapytania radnych
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej
Kamil Syskowski

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kamil Syskowski
Data wytworzenia: 2013-02-22
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2013-02-22
Data aktualizacji: 2013-02-22
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna