II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (21.01.2013)

Na podstawie § 20 ust.2 uchwały Nr 87/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie zmienionej uchwałą Nr 160/VI/17/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2013 r. odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na I sesji.
4. Wręczenie zaświadczeń.
5. Powołanie zespołów problemowych.
6. Dyskusja w sprawie przeprowadzenia ankiety dot. rozmieszczenia stacji rowerów veturilo w gminie Konstancin-Jeziorna.
7. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji sportu w gminie Konstancin-Jeziorna.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Kamil Syskowski

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kamil Syskowski
Data wytworzenia: 2013-01-14
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2013-01-18
Data aktualizacji: 2013-01-18
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna