I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (27.11.2012)


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna na podstawie § 20 ust.3 Uchwały Nr 87/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie oraz uchwały Nr 160/VI/17/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w  Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12 w Konstancinie-Jeziornie, z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
II. Złożenie ślubowania i wręczenie zaświadczeń.
III. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.
IV. Wystąpienie Burmistrza Gminy Konstancina-Jeziorny.
V. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
VI. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej:
1. Wybór Przewodniczącego
- zgłaszanie kandydatów,
- podjęcie uchwały.
2. Wybór Wiceprzewodniczących:
- zgłaszanie kandydatów,
- podjęcie uchwał.
3. Wybór Sekretarza:
- zgłaszanie kandydatów,
- podjęcie uchwały.
4. Wybór Skarbnika
- zgłaszanie kandydatów,
- podjęcie uchwały.
VII. Zakończenie obrad i ustalenie terminu następnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cieślawski

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Andrzej Cieślawski
Data wytworzenia: 2012-11-09
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-11-09
Data aktualizacji: 2013-01-18
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna