Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach


Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach, zatwierdzonego uchwałą Nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. POBIERZ

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach, zatwierdzonego uchwałą Nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. POBIERZ

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Ewa Klimkowska-Sul
Data wytworzenia: 2013-01-18
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2013-01-18
Data aktualizacji: 2013-01-18
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna