Karta Dużej Rodziny


1. Dla kogo

Przeznaczona jest dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, mających troje i więcej dzieci.

2. Podstawa prawna
- Uchwała Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 184/VI/20/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

3. Wymagane dokumenty:
-wniosek POBIERZ
-podanie,
- zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna poświadczające liczbę osób i miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
- zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia,
-kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej,
-oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie za poprzedni rok kalendarzowy,
- zdjęcia członków rodziny, którzy ukończyli 7 rok życia.
- oświadczenie o potrzebie dofinansowania kosztów przejazdu uczniów i studentów do szkół poza teren Gminy.

4. Opłaty
- nie dotyczy

5. Termin załatwienia sprawy
- do 30 dni

6. Miejsce złożenia dokumentów
- Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32, kancelaria-pokój nr 4.

7. Tryb odwoławczy
- nie dotyczy
 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Magdalena Gołębiowska
Data wytworzenia: 2012-10-26
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-10-26
Data aktualizacji: 2012-10-29
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna