Kalendarz wyborczy dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Na podstawie zarządzenia Gminnej Komisji Wyborczej Konstancin-Jeziorna z dnia 3 września 2012 r. o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Termin wyborów ustala się na dzień 23 października 2012 r. godz. 8.00-16.00.

 

Nazwa czynności wyborczej
Termin realizacji
Podmiot odpowiedzialny
Uwagi
Powiadomienie szkół uczestniczących w wyborach o terminie wyborów.
3 września
2012 r.
Gminna Komisja Wyborcza
 
Zgłoszenie kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych w formie uchwały Rady Samorządu uczniowskiego.
10 września
2012 r.
Szkoły.
Samorządy Uczniowskie w szkołach w których przeprowadzane będą wybory.
 
Przekazanie list kandydatów na radnych do Okręgowej Komisji Wyborczej.
24 września
2012 r.       
do godz.16.00.
Samorządy Uczniowskie w szkołach w których przeprowadzane będą wybory.
(lista musi mieć poparcie minimum 10 uczniów uprawnionych do głosowania).
Ustalenie list kandydatów na radnych przez Gminną Komisję Wyborczą .
do 02 października 2012 r.
Gminna Komisja Wyborcza
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o ustaleniu list kandydatów na radnych.
do 02 października 2012 r.
Gminna Komisja Wyborcza
 
Rozpoczęcie kampanii wyborczej.
Od dnia ogłoszenia ostatecznej listy kandydatów na radnych.
Szkoły uczestniczące w wyborach – kandydaci na radnych.
 
Powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych   
do 8 października 
2012 r.
Samorządy uczniowskie
(3-5 osób).
Ustalenie list uprawnionych do głosowania.
do 12 października 2012 r.
Okręgowe Komisje Wyborcze
 
Ustalenie wzoru kart do głosowania wraz z przygotowaniem kart do głosowania dla poszczególnych okręgów.
do 12 października 2012 r.
Gminna Komisja Wyborcza
 
Druk kart do głosowania.
do 19 października 2012 r.
Gminna Komisja Wyborcza
 
Dystrybucja kart do głosowania oraz materiałów wyborczych.   
22 października 2012 r.
Gminna Komisja Wyborcza
(druki protokołów            z przeprowadzonego głosowania, pieczęcie Okręgowych Komisji Wyborczych, materiały biurowe, urny, zastawki)
 
Głosowanie
23 października 2012 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00
 
 
Przekazanie protokołów z głosowania oraz listy z podpisami wyborców, którzy pobrali karty do głosowania do Gminnej Komisji Wyborczej.
24 października 2012 r. do godz.16.00
Okręgowe Komisje Wyborcze.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej ogłoszenia.
Ogłoszenie wyników wyborów
w okresie od
24 października 2012 r. do dnia 1 listopada 2012 r.
Gminna Komisja Wyborcza
 
1 sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Zwołana zostanie w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się wyników wyborów.  
Przewodniczący Rady Miejskiej.
 
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2012-09-03
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-09-04
Data aktualizacji: 2012-09-04
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna