Numery kont bankowych


Gmina Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna

Nr konta: 84 8002 0004 0200 1111 2002 0086
Bank Spółdzielczy w Piasecznie o/Konstancin-Jeziorna

- podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych


Nr konta: 51 8002 0004 0200 1111 2002 0098
Bank Spółdzielczy w Piasecznie o/Konstancin-Jeziorna

Dotyczy wpłat na poczet podatków:
- rolnego
- leśnego
- od nieruchomości
- od środków transportowych


Nr konta: 78 8002 0004 0200 1111 2002 0097
- Wpłaty z tyt. udostępniania danych osobowych


Nr konta: 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminy
- Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Wpłaty z tyt. sprzedaży nieruchomości i lokali gminnych (wykup mieszkań komunalnych)
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego
- Mandaty kredytowe wystawiane przez Straż Miejską
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej
- Opłaty i kary za wycinkę drzew
- Wpłaty z tyt. opłaty skarbowej


Nr konta: 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067
- Wpłaty zabezpieczeń umów należytego wykonania umowy
- Wadia w zakresie postępowań przetargowych

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Dariusz Lipiec
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-04-19
Data aktualizacji: 2012-05-24
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna