Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17.

  1.   W dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1, przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony.
     
  2. Przedmiotem przetargu była zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,3318 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 24 w obrębie 03-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  numer WA5M/00273750/8.
  3. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości ustalona została na kwotę 1.600.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset tysięcy zł). Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest  z podatku od towarów i usług VAT.
  4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ do przetargu nie przystąpił ani jeden uczestnik ( brak wpłaty wadium).

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  1. Poniżej do pobrania Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w formacie DOC (rozmiar 14 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jacek Zieliński
Data wytworzenia: 2017-12-15
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-12-15
Data aktualizacji: 2017-12-15
Załączniki: