Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

  1. W dniu 9 listopada 2016 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1, przeprowadzono jedenasty przetarg ustny nieograniczony.
     
  2. Przedmiotem przetargu była niezabudowana nieruchomość położona w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 40 w obrębie  03-04 o powierzchni 0,1106 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WA5M/00240499/0.
     
  3. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości ustalona została na kwotę 372 000,00 zł. netto. Sprzedaż nieruchomości objęta jest podatkiem od towarów i usług VAT. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%.
     
  4.  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ do przetargu nie przystąpił ani jeden uczestnik (brak wpłaty wadium).


Konstancin-Jeziorna, dnia 10.11.2016 r.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jacek Zieliński
Data wytworzenia: 2016-11-10
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-11-14
Data aktualizacji: 2016-11-14