Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

1. W dniu 18 marca 2016 roku o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1, przeprowadzono dziewiąty przetarg ustny nieograniczony.
2. Przedmiotem przetargu była m.in. niezabudowana nieruchomość położona w Konstancinie- -Jeziornie przy ul. Długiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 40 w obrębie  03-04 o powierzchni 0,1106 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WA5M/00240499/0.
3. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości ustalona została na kwotę 372 000,00 zł. netto. Sprzedaż nieruchomości objęta jest podatkiem od towarów i usług VAT.  Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ do przetargu nie przystąpił ani jeden uczestnik.

 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kazimierz Jańczuk
Data wytworzenia: 2015-08-25
Opublikował(a): gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-03-22
Data aktualizacji: 2016-03-22