Wyniki przetargów

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej (dz. ewid. nr 40 z obrębu 03-04).

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2017 roku konkursu na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 32/6 z obrębu 0016 o powierzchni 6.6847 ha.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem  lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności prawniczej, rachunkowej, położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pocztowej, położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem  lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  zabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1A.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,2038 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 119/5 w obrębie 01-26 położonej przy ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą  WA5M/00252797/6.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1349 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 62 w obrębie 03-16 i położonej przy ul. Leśnej w m. Konstancin-Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą WA5M/00246357/5.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej i ul. Pułaskiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej, ul. Leśnej i ul. Pułaskiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Leśnej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego 4.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 0005, Czernidła, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 120/2, stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna .

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyniku IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Niecałej 19 stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Leśnej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Czernidłach (dz. ew. 120/2 z obr. 0005 Czernidła)

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziornie w sprawie rozstrzygnięcia ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Niecałej 19.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Niecałej 19

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Leśnej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Granicznej 30.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Niecałej 19.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego 4.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Pułaskiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Leśnej.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna