Uzupełnienie ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25.08.2016 r.


Uzupełnienie ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3318 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 24 w obrębie 03-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  numer WA5M/00273750/8.

Informuję, że teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 179/IV/13/2004 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu „Chylice – Letnisko".

Przedmiotowa nieruchomość w przeważającej części leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem-MNLs – zabudowa mieszkaniowa na działkach leśnych. Pozostała część nieruchomości przeznaczona jest pod poszerzenie ul. Długiej oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ oraz pod poszerzenie ul. Grodzkiej (pod tzw. trójkąt widoczności) oznaczonej na rysunku planu symbolem KD.

Niniejsze uzupełnienie ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej organizatora przetargu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.konstancinjeziorna.pl.

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jacek Zieliński
Data wytworzenia: 2016-09-14
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-09-15
Data aktualizacji: 2016-09-15
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna