3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kawęczynek-Borowina


Zatwierdzenie:
Uchwała nr 361/II/56/98 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kawęczynek-Borowina.
Publikacja:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 139 poz. 1328 z dnia 21 listopada 2000 roku.
Wejście w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Zmieniony:
nie dotyczy
Utracił moc:
częściowo - na podstawie Uchwały nr 322/V/25/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kawęczynek-Borowina zatwierdzonego uchwałą nr 361/II/56/98 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 czerwca 1998 r., dla działek o nr ew. 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 13/1, 13/2, 14, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 37/25, 37/26, 38/14, 38/15, 38/16, 38/13, 38/18, 38/19, 50/1, 51, 62, 63, 78/3, 79/3, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/35, 96/40, 96/41, 117/3, 117/6, 117/7, 117/8 oraz części działki o nr ew. 49/16 położonych we wsi Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 112 poz. 3212). Zobacz
oraz na podstawie Uchwały Nr 609/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych– etap 1.(Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 27 sierpnia 2014 r, poz. 8096)
Inne:
Obecnie trwają prace nad zmianą planu. Podstawą tych prac są:
1) Uchwała nr 323/V/25/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych, zmieniona uchwałą 608/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014 r.
2) Uchwała nr 181/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych.
Pliki do pobrania:

Obejrzyj:
MPZP terenów wsi Kawęczynek-Borowina - mapa interaktywna Zobacz
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Ewa Klimkowska-Sul
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-02-27
Data aktualizacji: 2014-09-30
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna