Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw:


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Warszawska 32 (UMiG), pok. nr 3 (parter)
Tel.: 22-756-42-78

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest:
poniedziałek 9.00-16.00
wtorek-piątek 9.00-15.00

Ewidencja ludności - dowody osobiste
ul. Warszawska 32 (UMiG), pok. nr 7 (parter)
Tel.: 22 756 32 20

Godziny pracy:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

Uprzejmie informujemy

Od 1 stycznia 2013 roku zameldowania na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy można dokonać bez uprzedniego wymeldowania się z miejsca stałego lub czasowego pobytu.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna