Archiwum

Konkurs ofert na zadania publiczne w 2012 roku

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz upowszechniania turystyki i rekreacji wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2012 roku

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2012. Do konkursu mogą przystąpić klubu sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, tradycji i edukacji w roku 2012

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 9/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2013

Rodzaje i nazwy zadań publicznych, termin realizacji oraz planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 58/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2013

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2013 w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna