Biura

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima); Tel.: 22-717-53-68, 22-717-53-99 - wew. 114 lub 22-484-25-80

Biuro Zamówień Publicznych

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31, pok. nr 19 (Galeria Lima) Tel.: 22-201-19-75

Biuro Prawne

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (I piętro - pok. nr 10); Tel.: 22-754-41-72

Biuro Zarządzania Kryzysowego

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (parter, pok. nr 1a); Tel.: 22-711-70-10

Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej

UMiG Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 (II piętro); ul. Warszawska 31 (I piętro, pok. nr 8); Tel.: 22-717-53-85

Biuro Rady Miejskiej

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Świetlicowa 1; Tel.: 22-754-46-90, 22-717-53-64

Biuro Komunikacji Społecznej

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 23 Tel.: 22 201 19 73  
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna