Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw:


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UMiG Konstancin-Jeziorna

ul. Warszawska 31; Galeria Lima

  • kierownik - nr tel: 22 484 25 90 (pok. nr 11)
  • postępowania środowiskowe, melioracje, wycinka drzew - nr tel.: 22  484 25 91 (pok. nr 12, I piętro)
  • rolnictwo, łowiectwo, sołectwa, fundusz sołecki - nr tel: 22 484 25 92 (pok. nr 12, I piętro)
  • gospodarka odpadami, ochrona zwierząt - nr tel: 22 484 25 12 (pok. nr 14, parter)