Informacja o wyniku naboru


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Główny Specjalista – Inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji i Remontów (1/2 etatu).

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Specjalisty – Inspektora nadzoru w Wydziale Inwestycji i Remontów nr K.210.11.2018 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym została podjęta decyzja o ponownym ogłoszeniu naboru na ww. stanowisko.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Katarzyna Szewczyk
Data wytworzenia: 2018-03-01
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-03-01
Data aktualizacji: 2018-03-01
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna