Informacja o wyniku naboru


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Monika Dziewulska zamieszkała w Piasecznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w lokalnej prasie, dotyczące zatrudnienia Inspektora w Wydziale Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęły 4 oferty, z których 3 spełniały wymogi formalne postawione  w ogłoszeniu. Po dokonaniu analizy nadesłanych ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z zaproszonymi kandydatami okazało się, że posiadana wiedza oraz wykształcenie Pani Moniki Dziewulskiej spełniają wymagania stawiane osobom na oferowanym stanowisku pracy.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Katarzyna Szewczyk
Data wytworzenia: 2018-02-26
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-02-26
Data aktualizacji: 2018-02-26
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna