Informacja o wyniku naboru


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Inspektora w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wyłoniono żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, dotyczące zatrudnienia Inspektora w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło 5 ofert, z których 4 spełniały wymogi formalne postawione w ogłoszeniu. Jedna osoba nie przyjechała na umówione spotkanie.

Po dokonaniu analizy nadesłanych ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami okazało się,  że  posiadana wiedza oraz doświadczenie są niewystarczające do zatrudnienia na ww. stanowisko pracy.

W związku z powyższym została podjęta decyzja o ponownym ogłoszeniu naboru na ww. stanowisko pracy.

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Katarzyna Szewczyk
Data wytworzenia: 2018-01-26
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-26
Data aktualizacji: 2018-02-12
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna