Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy


Informacja dotycząca wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Aplikant w Straży Miejskiej (4 etaty).

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Marek Gutowski zamieszkały w miejscowości Zgorzała.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, w lokalnej prasie oraz na portalu internetowym dla osób poszukujących pracy dotyczące zatrudnienia Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wpłynęło 7 ofert, z których 3 spełniały wymogi formalne postawione w ogłoszeniu, 4 oferty były niekompletne.

Po dokonaniu analizy nadesłanych ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami okazało się, że posiadana wiedza oraz wykształcenie Pana Marka Gutowskiego oraz Pana Andrzeja Sidwy spełniają wymagania stawiane osobom na oferowanym stanowisku pracy. Po przeprowadzonej rozmowie Burmistrza z Panem Andrzejem Sidwa, strony nie doszły do porozumienia odnośnie terminu nawiązania stosunku pracy.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Katarzyna Szewczyk
Data wytworzenia: 2017-09-08
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-09-08
Data aktualizacji: 2017-09-08
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna