Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy


Informacja o wyniku naboru  na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Sportu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Paulina Frączek zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna,  portalu internetowym pracuj.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczące naboru na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Sportu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wpłynęło 12 ofert, z których 7 spełniało wymogi formalne postawione w ogłoszeniu.

Po dokonaniu analizy złożonych ofert oraz przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami okazało się, że Pani Paulina Frączek posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, które w pełni pokrywają się z wymaganiami stawianymi na oferowanym stanowisku pracy.  W związku z powyższym została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pani Pauliny Frączek na stanowisku głównego specjalisty w Dziale Sportu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji
/-/ Jolanta Urbańska

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jolanta Urbańska
Data wytworzenia: 2017-08-30
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-08-30
Data aktualizacji: 2017-08-30
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna