Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy  w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
- Inspektora  w Referacie Budżetowy.

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Renata Piechota-Kozdryk zamieszkała w miejscowości Chynów Mąkosin.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w lokalnej prasie dotyczące zatrudnienia Inspektora w Referacie Budżetowym w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nr K.210.28.2017 wpłynęło 5 ofert, z których 4 spełniały wymagania formalne postawione w ogłoszeniu. Po dokonaniu analizy nadesłanych ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami okazało się,  iż  posiadana wiedza, doświadczenie oraz wykształcenie Pani Renaty Piechoty-Kozdryk w pełni pokrywa się z wymaganiami stawianymi osobie na oferowanym stanowisku pracy.

W związku  z powyższym została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pani Renaty Piechoty-Kozdryk na  stanowisku Inspektora w Referacie Budżetowym w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Katarzyna Cieślak
Data wytworzenia: 2017-07-19
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-07-19
Data aktualizacji: 2017-07-19
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna