Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie - asystent rodziny.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: główny specjalista - inspektor nadzoru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: główny specjalista - inspektor nadzoru - ½ etatu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie: Asystent rodziny 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie: Asystent rodziny  

Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna -  kierownik Biura Komunikacji Społecznej.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jezioego - Główny Specjalista – Inspektor nadzoru ½ etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wyłoniono żadnego kandydata.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jezioego - starszego operatora elektronicznych monitorów ekranowych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Piotr Makowski zamieszkały w Aleksandrowie gmina Góra Kalwaria.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji

 
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna