Informacje o wynikach naborów - 2018 r.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna – Główny Specjalista - Inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji i Remontów (1/2 etatu).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Informatyk.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Główny Specjalista ds. wynagrodzeń w referacie Budżetowym.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Aplikant w Straży Miejskiej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie - Stanowisko kierownicze urzędnicze: Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie - Stanowisko Kierownicze Urzędnicze: Podinspektor w dziale ds. administracji i kadr.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Główny Specjalista ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Pracownik obsługi - Portier.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji i Remontów (1/2 etatu).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektor w biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Pracownik obsługi - Portier (2 etaty).
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna