Informacje o wynikach naborów - 2018 r.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Aplikant w Straży Miejskiej (2 etaty).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Główny Specjalista – Inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji i Remontów (1/2 etatu).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Strażnik w Straży Miejskiej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomości.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektora w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie - Stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik działu ds. świadczeń z pomocy społecznej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Główny Specjalista – Inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji i Remontów (1/2 etatu).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Kierownik Wydziału Dróg Gminnych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Inspektora w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Głównego Specjalisty ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Strażnik w Straży Miejskiej.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna