Informacje o wynikach naborów - 2018 r.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Główny Specjalista ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Pracownik obsługi - Portier.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji i Remontów (1/2 etatu).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektor w biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Pracownik obsługi - Portier (2 etaty).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Aplikant w Straży Miejskiej (2 etaty).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Główny Specjalista – Inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji i Remontów (1/2 etatu).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Podinspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Działalności Gospodarczej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Pracownik obsługi – Portier (2 etaty).

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Podinspektora w Kancelarii.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Strażnik w Straży Miejskiej.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Kierownika Wydziału Dróg Gminnych.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna