Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Cieciszew celem dokonania wyborów sołtysa w sołectwie Cieciszew w dniu 17 września 2018 roku o godz. 19.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Cieciszewie.


Przewidywany jest  następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór protokolanta zebrania.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  6. Zamknięcie zebrania.


Jeżeli zebranie nie będzie zdolne do wyboru sołtysa z powodu zbyt małej liczby mieszkańców uczestniczących w zebraniu, zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku o godz. 19.15 w budynku świetlicy wiejskiej w Cieciszewie.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Stanisława Elżbieta Zgagacz
Data wytworzenia: 2018-09-06
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-09-06
Data aktualizacji: 2018-09-06
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna