Fundusz sołecki na 2018 rok


Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.
 

Lp. Nazwa
sołectwa
Liczba mieszkańców danego sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
 1.  Bielawa  1 731  55 510,90 zł
 2.  Borowina  184  21 316,19 zł
 3.  Cieciszew  262  25 646,04 zł
 4.  Ciszyca  137  18 707,17 zł
 5.  Czarnów  688  49 293,68 zł
 6.  Czernidła  140  18 873,71 zł
 7.  Dębówka  166  20 316,99 zł
 8.  Gassy  195  21 926,81 zł
 9.  Habdzin  413  34 028,18 zł
 10.  Kawęczyn  395  33 028,99 zł
 11.  Kawęczynek  151  19 484,33 zł
 12.  Kępa Oborska  51  13 933,24 zł
 13. Kępa Okrzewska  142  18 984,73 zł
 14.  Kierszek  179  21 038,63 zł
 15.  Łęg  236  24 202,75 zł
 16.  Obory  474  37 414,35 zł
 17.  Obórki  91  16 153,67 zł
 18.  Okrzeszyn  185  21 371,70 zł
 19.  Opacz  387  32 584,90 zł
 20.  Parcela  412  33 972,67 zł
 21.  Piaski  114  17 430,42 zł
 22.  Słomczyn  412  33 972,67 zł
 23.  Turowice  253  25 146,44 zł
Łącznie 23 7 398 614 339,16 zł

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Stanisława Elżbieta Zgagacz
Data wytworzenia: 2018-04-03
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-04-03
Data aktualizacji: 2018-04-03
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna