Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Opacz celem dokonania wyborów Sołtysa w Sołectwie Opacz w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 18.00 w Domu Ludowym w Opaczy.

Przewidywany jest  następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór protokolanta zebrania.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.
  7. Zamknięcie zebrania.


Jeżeli w wyznaczonym terminie nie będzie wyznaczonego Statutem Sołectwa Opacz quorum, zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 18.15 w Domu Ludowym w Opaczy bez względu na liczbę uprawnionych mieszkańców obecnych na zebraniu. 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Stanisława Elżbieta Zgagacz
Data wytworzenia: 2017-11-09
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-11-09
Data aktualizacji: 2017-11-09
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna