Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Obory celem dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Obory w dniu 7 lipca 2017 roku o godzinie 19.00 w budynku gminnego przedszkola w Oborach.

Przewidywany jest  następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania,
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania,
  3. Wybór protokolanta zebrania,
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  5. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa,
  6. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej,
  7. Zamknięcie zebrania.


Jeżeli zebranie nie będzie zdolne do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu zbyt małej liczby mieszkańców uczestniczących w zebraniu, zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 7 lipca 2017 roku o godzinie 19.15 w budynku gminnego przedszkola w Oborach.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Anna Latoszek
Data wytworzenia: 2017-06-29
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-06-29
Data aktualizacji: 2017-06-29
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna