Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim mieszkańców sołectwa Cieciszew


Sołtys wsi Cieciszew Wojciech Łukasz Kowalczyk zwołuje z inicjatywy własnej Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Cieciszew, które odbędzie się 15.02.2016 roku o godzinie 18.00, drugi termin 15.02.2016 o godzinie 18.15 w remizie OSP Cieciszew

Proponowany porządek Zebrania:
I . Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania Wiejskiego.
3. Roczne sprawozdania z pracy Sołtysa oraz Rady Soleckiej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie Zebrania.

 

Sołtys Wsi Cieciszew
/-/ Wojciech Kowalczyk

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Kazimierz Jańczuk
Data wytworzenia: 2015-04-09
Opublikował(a): gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-02-09
Data aktualizacji: 2016-02-09
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna