Fundusz sołecki na 2016 rok

Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

 1. Bielawa – 51.852,95 zł
 2. Borowina – 19. 911,53 zł
 3. Cieciszew – 24.422,74 zł
 4. Ciszyca – 17.215,18 zł
 5. Czarnów – 45.786,16 zł
 6. Czernidła – 17.630,00 zł
 7. Dębówka – 19.393,00 zł
 8. Gassy – 20.689,33 zł
 9. Habdzin – 31.526,60 zł
 10. Kawęczyn – 30.904,36 zł
 11. Kawęczynek – 17.681,86 zł
 12. Kępa Oborska – 12.911,39 zł
 13. Kępa Okrzewska – 17.578,15 zł
 14. Kierszek – 19.963,39 zł
 15. Łęg – 22.763,45 zł
 16. Obórki – 14.985,50 zł
 17. Okrzeszyn – 19.807,83 zł
 18. Opacz – 30.437,68 zł
 19. Parcela – 31.630,30 zł
 20. Piaski – 16.126,27 zł
 21. Słomczyn – 31.422,89 zł
 22. Turowice – 23.748,65 zł


Łącznie na Fundusz Sołecki w 2016 roku przeznaczono 538.389,21 zł.

Opublikował(a): pstankiewicz@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2015-08-07
Data aktualizacji: 2017-06-29
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna