Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich


W gminie Konstancin-Jeziorna wyodrębnione są 23 sołectwa. Poniżej publikujemy wykaz sołtysów oraz składy rad sołeckich.

Sołectwo Borowina
Sołtys: Magdalena Wierzchucka
Rada sołecka: Mariusz Rodziewicz (przewodniczący), Jaromir Makowski, Łukasz Buzak


Sołectwo Bielawa
Sołtys: Iwona Siudzińska
Rada sołecka: Bogusław Łopaciński (przewodniczący), Mirosława Szlapańska, Krzysztof Siudziński, Wojciech Wilczek, Mariusz Lepianka


Sołectwo Cieciszew
Sołtys: Zbigniew Durajczyk
Rada sołecka: Małgorzata Biernacka (przewodnicząca), Andrzej Świderski, Ireneusz Staśko, Hanna Szulc, Wojciech Latoszek


Sołectwo Ciszyca
Sołtys: Iwona Odolińska
Rada sołecka: Jacek Rawski (przewodniczący), Piotr Kwiatkowski, Radosław Ośka, Zbigniew Morawiński, Tadeusz Pindelski


Sołectwo Czarnów
Sołtys: Małgorzata Wojakowska-Żeglińska
Rada sołecka: Andrzej Kreczmański (przewodniczący), Dariusz Utrata, Mirosław Szymański, Paweł Gładecki, Paweł Gałka, Krzysztof Książek, Grzegorz Borkowski, Ryszard Charabin, Leszek Klonowski


Sołectwo Czernidła
Sołtys: Stefan Wiewióra
Rada sołecka: Celina Łuszczyńska (przewodnicząca), Marek Makulski, Renata Stępnicka, Antoni Semeniuk, Małgorzata Baran


Sołectwo Dębówka
Sołtys: Grzegorz Rytka
Rada sołecka: Małgorzata Gozdołek (przewodnicząca), Mieczysław Pindelski, Agnieszka Skowron-Rodriguez, Dorota Ziemska, Ewa Turczyńska-Rytka


Sołectwo Gassy
Sołtys: Kinga Śliwka
Rada sołecka: Joanna Kocon (przewodnicząca), Katarzyna Kanabus, Elżbieta Olesińska, Dorota Kurkowska, Roman Śliwka


Sołectwo Habdzin
Sołtys: Agata Wilczek
Rada sołecka: Artur Bartoszewski (przewodniczący), Sławomir Kopyt, Robert Iwanicki, Maria Utrata, Tadeusz Węcławiak


Sołectwo Kawęczyn
Sołtys: Mirosław Borowski
Rada sołecka: Mirosław Woźniak (przewodniczący), Marek Obarzanek, Bogusław Śliwka


Sołectwo Kawęczynek
Sołtys: Zofia Organiściak
Rada sołecka: Ewa Zawilińska (przewodnicząca), Leokadia Buraczyńska, Beata Kurzawa, Marcin Biernacki, Renata Oklej-Kiełczykowska


Sołectwo Kępa Oborska
Sołtys: Anna Nowotnik
Rada sołecka: Andrzej Nowotnik (przewodniczący), Monika Młynarczyk, Grażyna Rylska, Henryk Młynarczyk, Piotr Rylski


Sołectwo Kępa Okrzewska
Sołtys: Renata Dąbrowska
Rada Sołecka: Jolanta Grudzień (przewodnicząca), Grażyna Piwowar, Mariusz Piłat, Edward Matyjasiak, Barbara Lepianka


Sołectwo Kierszek
Sołtys: Jolanta Ciesielska
Rada sołecka: Wiesław Sokołowski, (przewodniczący), Witold Laskowski, Magdalena Motyka


Sołectwo Łęg
Sołtys: Jan Stankiewicz
Rada sołecka: Piotr Stankiewicz (przewodniczący), Anna Domżałowska, Agnieszka Cendrowska, Andrzej Bukat, Paweł Węcławiak


Sołectwo Obory
Sołtys: Alicja Welenc
Rada sołecka: Paweł Kopiec (przewodniczący), Barbara Pasamonik, Anna Majewska, Agnieszka Zwolska, Aneta Bogulak.


Sołectwo  Obórki
Sołtys: Dariusz Malarski
Rada sołecka: Danuta Białowąs (przewodnicząca), Łukasz Wilczak, Rafał Rybacki, Marcin Odoliński, Patryk Młotek, Łukasz Lichocki


Sołectwo Okrzeszyn
Sołtys: Katarzyna Wójcik
Rada sołecka: Andrzej Siudziński (przewodniczący), Leokadia Lenart, Teresa Goliszewska


Sołectwo Opacz
Sołtys: Elżbieta Rychlica
Rada sołecka: Arkadiusz Utrata (przewodniczący), Janusz Odoliński, Grażyna Trzewik, Janina Czubek, Agnieszka Kulczyk


Sołectwo Parcela
Sołtys: Dorota Machnowska
Rada sołecka: Katarzyna Jacyna (przewodnicząca), Jolanta Durawa, Krzysztof Michnowski


Sołectwo Piaski
Sołtys: Jacek Kulczyk
Rada sołecka: Lucyna Kowalik (przewodnicząca), Krzysztof Mirkowski, Edward Kowalski


Sołectwo Słomczyn
Sołtys: Ksawery Gut
Rada sołecka: Grzegorz Kowalczyk (przewodniczący), Jacek Gosławski, Ewa Pęczek, Dariusz Pindelski, Tomasz Trakul


Sołectwo Turowice
Sołtys: Krystyna Wyszogrodzka
Rada sołecka: Maria Moskalewicz (przewodnicząca), Katarzyna Gwizdoń, Andrzej Jabłoński


W sołectwach nie wybrano komisji rewizyjnych, taka była decyzja uczestników zebrań wiejskich podjęta w drodze głosowania jawnego, zgodnie ze statutami sołectw.

Statuty sołectw i rad sołeckich (Uchwała nr 32 z 17 lutego 2003 r.) POBIERZ

Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-01-11
Data aktualizacji: 2017-11-28
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna