Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa Obory celem dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Obory w dniu 7 lipca 2017 roku o godzinie 19.00 w budynku gminnego przedszkola w Oborach.

Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim mieszkańców sołectwa Cieciszew

Sołtys wsi Cieciszew Wojciech Łukasz Kowalczyk zwołuje z inicjatywy własnej Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Cieciszew, które odbędzie się 15.02.2016 roku o godzinie 18.00, drugi termin 15.02.2016 o godzinie 18.15 w remizie OSP Cieciszew
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna