Wydziały

Wydział Finansowy

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, I piętro - pok. nr 1, 2, 5, 6,13); Referat podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych: 22-754-48-13 (podatki miejskie); 22-756-40-96 (podatki wiejskie, podatki od osób prawnych, podatek od środków transportowych); Referat budżetowy: 22-717-53-68 wew. 105

Wydział Inwestycji i Remontów

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (parter pok. nr 6, I piętro - pok. nr 13 i 14, II piętro - pok. nr 17); Tel.: 22-754-41-73, 22-756-46-08, 22-756-49-93

Wydział Dróg Gminnych

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, I piętro, pok nr 7 i 8); Tel.: 22-756-40-29, 22-484-25-60

Wydział Planowania Przestrzennego

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39a; Tel: 22-717-53-67, 22-717-53-98

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, parter, pok nr 15); Tel.: 22-756-44-51, 22-756-44-91

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, I piętro - pok. nr 11, 12, parter - pok. nr 13 i 14 - gospodarka odpadami); Tel.: 22-717-53-68 wew. 106, 107, gospodarka odpadami - 108, 109, lub 22-484-25-90, 22-484-25-91, 22-484-25-92, 22-484-25-93, 22-484-25-12 (gospodarka odpadami)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (II piętro, pok. nr 15); Tel.: 22-754-41-71

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 23; Tel.: 22-201-19-74

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, I piętro, pok. nr 10); Tel.: 22-717-53-68, 22-717-53-99 - wew. 113, 111 lub 22-484-25-70, 22-484-25-71

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, parter, pok. nr 16 i 17) Tel.: 22-717-53-69, 22-717-53-70
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna