Wydziały

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, I piętro - pok. nr 1, 2, 5, 6,13); Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej:  22 754 48 13 (podatki miejskie); 22 756 40 96 (podatki wiejskie, podatki od osób prawnych, podatek od środków transportowych, opłata za odbiór odpadów komunalnych, egzekucja); Referat budżetowy: 22-717-53-68 wew. 105

Wydział Inwestycji i Remontów

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (parter pok. nr 6, I piętro - pok. nr 13 i 14, II piętro - pok. nr 17); Tel.: 22-754-41-73, 22-756-46-08, 22-756-49-93

Wydział Dróg Gminnych

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, I piętro, pok nr 7 i 8); Tel.: 22-756-40-29, 22-484-25-60

Wydział Planowania Przestrzennego

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39a; Tel: 22-717-53-67, 22-717-53-98

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, parter, pok nr 15); Tel.: 22-756-44-51, 22-756-44-91

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31, Galeria Lima kierownik wydziału - nr tel: 22 484 25 90 (pok. nr 11) postępowania środowiskowe, melioracje, wycinka drzew - nr tel.: 22  484 25 91 (pok. nr 12, I piętro) rolnictwo, łowiectwo, sołectwa, fundusz sołecki - nr tel: 22 484 25 92 (pok. nr 12, I piętro) gospodarka odpadami, ochrona zwierząt - nr tel: 22 484 25 12 (pok. nr 14, parter)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (II piętro, pok. nr 15); Tel.: 22-754-41-71

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 23; Tel.: 22-201-19-74

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, I piętro, pok. nr 10); Tel.: 22-717-53-68, 22-717-53-99 - wew. 113, 111 lub 22-484-25-70, 22-484-25-71

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

UMiG Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 (Galeria Lima, parter, pok. nr 16 i 17) Tel.: 22-717-53-69, 22-717-53-70
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna