Zastępcy Burmistrza


I Zastępca Burmistrza - Ryszard Machałek

Urząd Miasta i Gminy (ul. Warszawska 32)

II Zastępca Burmistrza - Katarzyna Młodawska
Urząd Miasta i Gminy (ul. Warszawska 31, Galeria Lima)

Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów:
w poniedziałki w godz. 13.00 - 17.00 

Zapisy:

- telefonicznie: 22-754-41-74
- e-mailem: kancelaria@konstancinjeziorna.pl
- osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 4, parter)

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie:
imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.


Do zakresu działań I Zastępcy Burmistrza należy:

  1. zastępowanie Burmistrza w okresie nieobecności oraz podejmowanie decyzji na podstawie stosownych upoważnień;
  2. nadzorowanie:
    a) Wydziału Dróg Gminnych,
    b) Wydziału Inwestycji i Remontów,
    c) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych,
    d) Biura Zamówień Publicznych,
    e) Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
    f) Zakładu Gospodarki Komunalnej,
  3. koordynowanie pracy Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych;
  4. udostępnianie informacji publicznej;
  5. wykonywanie innych poleceń służbowych Burmistrza;
  6. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej  wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Do zakresu działań II Zastępcy Burmistrza należy:

  1. zastępowanie Burmistrza oraz I Zastępcy Burmistrza w okresie ich nieobecności oraz podejmowanie decyzji na podstawie stosownych upoważnień;
  2. nadzorowanie:
    a) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
    b) Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
    c) Biura Zamówień Publicznych,
    d) Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
    c) Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. udostępnianie informacji publicznej;
  4. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy;
  5. wykonywanie innych poleceń służbowych Burmistrza.
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2018-04-16
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-04-16
Data aktualizacji: 2018-04-16
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna