Zastępcy Burmistrza


Ryszard Machałek
I Zastępca Burmistrza

Budynek UMiG przy ul. Warszawskiej 32

Katarzyna Młodawska
II Zastępca Burmistrza

Tel.: 22-756-48-10  (sekretariat)

Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów:
w poniedziałki w godz. 13.00-17.00 

Zapisy:

- telefonicznie: 22-754-41-74
- e-mailem: kancelaria@konstancinjeziorna.pl
- osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 4, parter)

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie:
imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.


 


Do zakresu działań I Zastępcy Burmistrza należy:

 1. zastępowanie Burmistrza w okresie nieobecności oraz podejmowanie decyzji na podstawie stosownych upoważnień,
 2. nadzorowanie:
 1. Wydziału Dróg Gminnych,
 2. Wydziału Inwestycji i Remontów,
 3. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych,
 4. Biura Zamówień Publicznych,
 5. Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
 6. Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 1. koordynowanie pracy Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych,
 2. udostępnianie informacji publicznej,
 3. wykonywanie innych poleceń służbowych Burmistrza,
 4. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej  wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.


Do zakresu działań II Zastępcy Burmistrza należy:

 1. zastępowanie Burmistrza oraz I Zastępcy Burmistrza w okresie ich nieobecności oraz podejmowanie decyzji na podstawie stosownych upoważnień,
 2. nadzorowanie:
 1. Wydziału Planowania Przestrzennego,    
 2. Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami,
 3. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 4. Biura Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 5. Ośrodka Pomocy Społecznej.
 1. udostępnianie informacji publicznej,
 2. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej  wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.
 3. wykonywanie innych poleceń służbowych  Burmistrza.

 

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna