Straż Miejska


Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie

ul. Sobieskiego 5
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22-757-65-49, 602-291-864
email: komendasm@konstancinjeziorna.pl

Kierownictwo:
Stanisław Grudzień
komendant
Sylwester Ropielewski
zastępca komendanta Przyjmowanie interesantów:    
od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 do godz. 19.00

Służba w patrolach zmotoryzowanych, pieszych, rowerowych: 
poniedziałek - piątek 8.00-23.00, sobota  8.00-23.00, niedziela 11.00-23.00


Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie liczy 16 strażników
oraz 5 operatorów, którzy prowadzą
całodobową obsługę monitoringu miejskiego. 


Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Do zadań straży miejskiej należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Janusz Wiaterek
Data wytworzenia: 2014-04-08
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2014-04-15
Data aktualizacji: 2016-04-12
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna