Rejestr zmian
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2017-11-14 15:52:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:41:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:38:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:38:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:37:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 15:35:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-11-14 15:03:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-11-14 15:03:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-11-14 15:03:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2018 roku 2017-11-14 15:02:54 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 14:44:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4921/2017 2017-11-14 14:26:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4921/2017 2017-11-14 14:26:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4921/2017 2017-11-14 14:26:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4920/2017 2017-11-14 14:21:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 4920/2017 2017-11-14 14:20:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-11-14 14:13:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-11-14 14:11:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-11-14 14:09:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont lokalu komunalnego w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-11-14 10:38:50 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017-11-13 16:40:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017-11-13 16:40:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2017-11-13 16:40:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2017-11-13 16:36:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2017-11-13 16:35:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2017-11-13 16:31:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista - Inspektora nadzoru 2017-11-13 12:56:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista - Inspektora nadzoru 2017-11-13 12:55:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V - 3 części 2017-11-10 14:12:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. – Etap V - 3 części 2017-11-10 14:12:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna