Rejestr zmian
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-10-06 10:21:26 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-10-05 16:35:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-10-05 16:34:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-10-05 16:33:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-10-05 16:29:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-10-05 16:27:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-10-05 16:25:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-10-05 16:23:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-10-05 16:21:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 185/PF/VII/2017 2017-10-05 16:13:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-10-05 16:11:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VII/2017 2017-10-05 16:11:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-10-05 16:09:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 184/VII/2017 2017-10-05 16:03:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-10-05 15:41:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-10-05 15:19:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-10-05 12:20:21 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. 2017-10-05 08:32:21 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. 2017-10-05 08:31:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-10-05 08:28:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 178/VII/2017 2017-10-04 15:56:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 183/VII/2017 2017-10-04 15:53:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-10-04 15:43:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-10-04 15:31:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-10-04 15:23:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2017-10-03 15:48:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-10-03 15:47:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Inwestycji i Remontów 2017-10-03 15:46:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2017-10-03 15:43:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział Finansowy 2017-10-03 15:43:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna