Rejestr zmian
58) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1 2018-01-05 13:32:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
57) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2 2018-01-05 13:26:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 002/VII/2018 2018-01-04 15:41:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 002/VII/2018 2018-01-04 15:41:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-01-04 15:33:58 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 247/PF/VII/2017 2018-01-04 15:33:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-01-04 15:32:12 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-01-04 15:18:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-01-04 15:11:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-01-04 15:08:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-04 14:59:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-04 14:59:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-04 14:42:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-04 14:42:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2018-01-04 14:34:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2018-01-04 14:34:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 2018-01-04 13:44:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloletnia Prognoza Finanasowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 2018-01-04 13:44:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 2018-01-04 13:41:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 2018-01-04 13:40:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 2018-01-04 13:40:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 2018-01-04 13:40:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ulgi podatkowe 2018-01-03 15:54:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek leśny 2018-01-03 15:54:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek rolny 2018-01-03 15:53:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od środków transportowych 2018-01-03 15:53:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podatek od nieruchomości 2018-01-03 15:51:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 249/VII/2017 2018-01-03 15:50:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-03 15:43:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-01-03 15:40:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna