Rejestr zmian
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy 2017-08-30 10:18:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy 2017-08-30 10:16:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 154/VII/2017 2017-08-30 10:04:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 143/VII/2017 2017-08-29 15:50:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-29 15:42:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-29 14:42:06 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-29 14:02:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-29 14:01:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 147/VII/2017 2017-08-29 12:57:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2017 r. 2017-08-29 12:54:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-29 12:38:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-08-29 12:27:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 152/VII/2017 2017-08-29 12:19:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2017 r. 2017-08-29 11:25:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2017 r. 2017-08-29 11:25:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 147/VII/2017 2017-08-29 11:24:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2017 r. 2017-08-29 11:20:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2017-08-29 09:32:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2017-08-29 09:31:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Główny specjalista w Dziale Sportu 2017-08-29 09:25:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - osoba do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 2017-08-29 09:24:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie 2017-08-28 14:11:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-28 14:08:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części 2017-08-28 14:05:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 35 2017-08-26 11:05:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 35 2017-08-26 11:05:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-08-26 11:03:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-08-26 11:03:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 32 2017-08-26 11:00:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 146/PF/VII/2017 2017-08-25 14:42:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna