Rejestr zmian
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego 2017-09-22 15:43:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 168/PF/VII/2017 2017-09-22 15:30:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VII/2017 2017-09-22 15:28:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-22 14:41:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 174/VII/2017 2017-09-22 14:26:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-09-22 11:01:13 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 2017-09-22 11:00:39 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2017-09-22 10:34:02 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2017-09-22 10:18:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2017-09-22 10:14:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-09-21 15:13:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2017-09-21 15:13:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-09-20 15:40:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała nr 527/VII/34/2017 Rady Miejskiej w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 2017-09-20 15:39:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-09-20 15:37:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 34 2017-09-20 15:37:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-20 15:11:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku - etap II 2017-09-20 12:21:59 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-09-19 13:39:45 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna 2017-09-19 13:38:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - wrzesień 2017-09-19 12:11:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 169/VII/2017 2017-09-19 12:05:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap 1 2017-09-19 11:59:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:46:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:45:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:44:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:44:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:44:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego 2017-09-19 11:32:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2017-09-18 16:09:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna